Hücre ve özellikleri (6.sınıf)

Hücre ve özellikleri

Canlıların yapısını oluşturan en küçük yapı birimi hücredir.Bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur.Bütün hücreler aynı özellikte değildir.Mesela bir sinir hücresi ile bir kas hücresinin hem şekli hem de özelliği birbirinden farklıdır.
Hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular organları, organlar sistemleri,sistemlerde canlıyı oluşturur.

hücre gelişmişliğine göre 2 ye ayrılır.

1. prokaryot hücre: organellerinde ve çekirdeğinde zar yoktur.hücre zarı,sitoplazma ve ribozomu vardır.Kalıtsal madde sitoplazmada dağınık bulunur.

2. Ökaryot hücre: organelleri ve çekirdeği zarla çevrilidir.

 Hücrenin kısımları

hücre 3 kısımdan oluşur.

a)Hücre zarı:

  Özellikleri:

Canlı ,esnek ,seçici geçirgen,akışkan,saydam,üzerinde porlar var.

Görevleri
: Hücreye şekil verir ,dış ortamdan korur,madde alışverişini gerçekleştirir,hücrenin dağılmasını önler.

b)Sitoplazma: Zar ile çekirdek arasında bulunur.Organeller buradadır.Saydam ve yarı akıcı bir yapısı vardır. Yapısında bulunan organeller  ve görevleri şunlardır.

 • Ribozom: Zarı yoktur.Görevi protein sentezlemektir.Sitoplazmada endoplazmik retikulum ve çekirdek zarı üzerinde bulunur.
 • Endoplazmik retikulum:Tek katlı zarı var.Hücre içinde madde iletimini sağlar
 • Golgi aygıtı:Tek katlı zarı vardır.Hücrede paketleme ve salgı yapar.
 • Lizozom:Tek katlı zarı vardır.Hücre içi sindirimde görevlidir.
 • Koful:tek katlı zarı var.besinlerin ve atıkların depolandığı organeldir.
 • Sentrozom: Zarı yok.Hücre bölünmesinde görevlidir.
 • Mitokondri:Çift zarlıdır.Enerjinin üretildiği yerdir.
 • Kloroplast: Çift zarlıdır.Besin ve oksijenin üretildiği yerdir.

c)Çekirdek:Hücrenin yönetim,denetim,büyüme ,bölünme merkezidir.İçinde kalıtsal özellikleri taşıyan ya bulunur.

  Bitki ve hayvan hücresinin karşılaştırılması

 1. Bitki hücresi köşeli,Hayvan hücresi ovaldir.
 2. Bitki hücresi Nişastayı,hayvan hücresi glikojeni depolar.
 3. Bitki hücresinde hücre çeperi var,hayvan hücresinde yok.
 4. Bitki hücresinde sentrozom yok,hayvan hücresinde var.
 5. Bitki hücresinde kloroplast var, hayvan hücresinde yok.
 6. Bitki hücresinde kofullar büyük,hayvan hücresinde küçük.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !