İç salgı bezleri (7.sınıf)

 

İç salgı bezleriHormon:
iç salgı bezlerinin salgıladığı sıvılara denir.

İç salgı bezleri salgıladığı sıvıları kana verirler.

Bu bezler: Hipofiz,Epifiz,Tiroid,Paratiroid,Böbreküstü,Pankreas,Eşeysel bezler

HİPOFİZ BEZİ: Beynin altında bulunan nohut büyüklüğünde bir bezdir.Büyüme hormonu salgılar.

Görevleri

  • İç salgı bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler.
  • Büyüme gelişmeyi sağlar.
  • İç salgı bezleri ile sinir sistemi arasında uyum sağlar.

Büyüme çağında çok salgılanırsa devlik,az salgılanırsa cücelik olur.yetişkinlik çağında çok salgolanırsa el,ayak,çene,burun vb.büyür.

EPİFİZ BEZİ:beyin yarım küreleri arasında yer alır:görevi:uykuyu ayarlar.

TİROİD:Soluk borusunun ön kısmında gırtlağın altında yer alır.Tiroksin ve kalsitonin hormonu salgılar.

Tiroksin hormonu Hücrelerdeki oksijen miktarını ayarlayarak metabolizma hızını denetler.Kalsitonin hormonu kalsiyum ve fosforun kandan kemklere geçişini sağlayarak kemikleri sertleştirir.

İyot eksikliğinde tiroit bezi fazla çalışarak büyür ve guatr hastalığı oluşur.

PARATİROİD:Tirod bezinin yanında bulunur.parathormon salgılar.Parathormon kemikten kana kalsiyum geçişini sağlar.

BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ:Böbreğin üstünde bulunur.Kortizol,adranelin,aldesteron hormonu salgılar.

Kortizol hormonu vücudun su ve mineral dengesini sağlar.eksikliğinde tunç hastalığı oluşur.

Adranalin hormonu korku heyecan vb durumlarda miktarı artarak kan şekerini arttırır.

PANKREAS: Karma bir bezdir.yani hem hormon üreterek hormonunu kana verir hemde sindirirm enzimi salgılayarak ince bağırsağa gönderir.İnsülin hormonu ve glukagon hormonu salgılar.

İnsülin hormonu kan şekerini düşürür.glukogon hormonu kanşekerini arttırır.

İnsülin yeterince salgılanmazsa kan şekeri düşmez ve artar fazlası idrarla atılır ve kişi şeker hastası olur.

EŞEYSEL HORMONLAR: dişilerdeki yumurtalık östrojen ve progrsteron hormonu salgılar.

erkeklerde testis testesteron hormonu salgllar.Östrojen dişiye ait özellikleri ortaya çıkarır.testesteron rekeğe ait özellikleri ortaya çıkarır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !