İNSANDA GELİŞİM DÖNEMLERİ (6.sınıf)

İNSANDA GELİŞİM DÖNEMLERİ

 1. BEBEKLİK DÖNEMİ
 2. ÇOCUKLUK DÖNEMİ
 3. ERGENLİK DÖNEMİ
 4. YETİŞKİNLİK DÖNEMİ
 5. YAŞLILIK DÖNEMİ

ERGENLİK DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

 • 10-20 yaşları arasıdır.
 • Hızlı büyüme ve gelişme görülür.
 • Kızlar erkeklerden 2 yıl önce girer.

ERGENLİK DÖNEMİ KIZLARDA GÖRÜLEN BEDENSEL DEĞİŞİKLİKLER

 • Boy uzar
 • yüzde sivilce çıkar
 • Gögüsler belirginleşir
 • koltuk altı ve üreme organlarında kıllanmalar olur
 • Üreme organları gelişir
 • kalçalarda yağ birikir.
 • yumurta oluşumu ile ayda 1 adet görür.

ERKEKLERDE GÖRÜLEN FİZİKSEL DEĞİŞİKLİKLER

 • Boy uzar
 • Yüzda sivilce çıkar
 • Kaslar gelişir
 • Üreme organları gelişir
 • Sakal bıyık çıkar
 • ses kalınlaşır
 • Koltuk altı ve üreme organlarında kıllanma olur.
 • Organları gelişir.

ERGENLİK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN RUHSAL DEĞİŞİKLİKLER

 • Bedensel değişimin yarattığı huzursuzluk
 • Yaşıtları arasında yer edinebilme kaygısı
 • kurallara karşı çıkma
 • Aileye ters düşme
 • Yalnız kalma isteği
 • Çekingenlik
 • Kararsızlık
 • Karşı cisle arkadaş kurma isteği
 • Kendisiyle ve çevresiyle çatışma içinde olması
 • Soyut algılama yeteneğinin artması
 • Bulunduğu ortamda dikkat çekme isteği
 • Hayatı sorgulama
 • Hayal kurma
 • aşırı sinirlilik
 • Davranışlarında dengesizlik bir bakmışsın sevinçli bir bakmışsın sinirli
 • iletişim kurmada güçlük çekme

Bu dönemin sorunsuz atlatılabilmesi için: spor yapmalı,resim müzik ve sanatla uğraşılmalı,olumlu arkadaşlıklar  kurulmalı,Planlı ve programlı çalışılmalıdır.anne babada regenlik dönemi hakkında bilgi edinmelidir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !